top of page

Na strunách věčnosti, učíme se hrát,

někdy klopýtáme, často máme strach.

Andělským nástrojem nejvyššího jasu přišli jsme my být,

však na jasné tony je třeba jej vyladit.

Vezmi daru mého kdo máš touhu změnit sebe

a tím tento svět.

bottom of page