top of page

Ochrana osobních údajů

 

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách. Jsem potěšena Vaším zájmem o jejich obsah. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se zde cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Kateřina Bartošíková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory jejím snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opraví.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na kdmv@seznam.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Bezpečnost

Kateřina Bartošíková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u ní vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Kateřina Bartošíková používá vaše osobní údaje pro marketingové účely –  informace o novinkách na webu.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni případní spolupracovníci, technická podpora i obchodní partneři Kateřiny Bartošíkové jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o mých službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit na kdmv@seznam.cz .

Cookies

Kateřina Bartošíková používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení poskytovatele: Kateřina Bartošíková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Vaše detailní osobní data i údaje jsou ukládány a chráněny proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Požádáním o zasílání novinek, akcí, obchodních nabídek souhlasí žadatel se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Kateřina Bartošíková, IČO: 06513247, Huslenky 329, 756 02 – jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Kacka

v

bottom of page